ویدئو زیبا از سرزمین حماسه و غیرت کوهرنگ

کوهرنگ در شمال غرب و غرب استان چهار محال و بختیاری در فاصله ی 85 کیلومتری شهرکرد قرار دارد