رئیسی: من با یتیمی بزرگ شدم، درد فقر را نشنیده ام

حجت الاسلام رئیسی گفت: من با یتیمی بزرگ شدم، درد فقر را نشنیده ام، بلکه لمس کرده ام.