کلیپ بسیار زیبای طبیعت و صنایع خمینی شهر

ویدئو زیبا از شهرستان خمینی شهر و طبیعت بکر این شهرستان را تماشا کنید