کلیپ زیبا سفر به نمک آبرود

شهر « نمک آبرو » استان مازندران که دارای جاذبه‌های گردش‌گری است