کلیپ تصویری مستند پل کارون

کلیپ تصویری مستندی درباره پل تاریخی کارون در شهر اهواز، که نقش موثری بر شکل گیری تاریخ این شهر دارد