کلیپ فضیلت آیت الکرسی از زبان حجت الاسلام فرحزاد

گزیده سخنان استاد فرحزاد در برنامه سمت خدا در مورد آیت الکرسی