احمدی نژاد یا روحانی ؟ کدام چهار سال؟

کدام چهار سال را میپذیرید ؟
احمدی نژاد یا روحانی؟
اظهار نظرهای جالب از مردم؟
شما کدام را قبول میکنید؟
کدام کاندیدا برنده ی این انتخابات میشه؟
منتظر شما در کولاک91 هستیم
www.koolak91.ir