کلیپ ضایع شدن نیماز جونیور

در این کلیپ ضایع شدن بازیکن بارسلونا را خواهید دید