کلیپ جدید تایم لپس دماوند

این ویدئو متشکل از هزاران فریم عکس بوده