نصب دوربین بالای هر درخت!

اگر وارد شورای شهر تهران شوید اولین کاری که می کنید، چیست؟ این سؤالی است که دوربین خبرگزاری فارس از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران پرسیده است.