گرد و غبار و هوای تعطیلی خوزستان

ریزگردها نفس خوزستان را دوباره به شماره انداخت. مدارس و دانشگاه های اهواز و چند شهر در نوبت عصر دوشنبه تعطیل شدند.