لحظه تصادف یک ماشین

دوربین‌های مداربسته لحظه برخورد یک خودرو با سه ماشین که در کنار خیابان پارک بودند را به ثبت رسانده است.