کنایه جالب روحانی به احمدی نژاد!

کنایه جالب دکتر روحانی به احمدی نژاد در خصوص ادعایی که صحت نداشت