آخرین اخبار از حواشی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

خبر هایی از انتخابات جمهوری کشور فرانسه که درحال برگزاری است
نخستین رئیس‌جمهور فرانسه را ناپلئون سوم می‌دانند. نخستین رئیس جمهوری پنجم فرانسه شارل دو گل بود و رئیس جمهوری کنونی این کشور هم فرانسوا اولاند است که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۱۲ میلادی از سوی ملت این کشور برگزیده‌شد.