حاشیه‌های ورود ایرباس‌های جدید

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع حواشی پیرامون ایرباس‌های جدید خریداری شده از جمله شایعات مربوط به مرجوعی بودن آن‌ها پرداخته است.