کلیپ حجت الاسلام فرحزاد با موضوع سرشت چه کسانی از رحمت است ؟

گزیده سخنان حجت الاسلام فرحزاد در برنامه سمت خدا با موضوع سرشت چه کسانی از رحمت است