صحبت های استاد رائفی پور پیرامون کاندیداتوری احمدی نژاد (قسمت دوم)

احمدی نژاد (دیروز،امروز،فردا) قسمت دوم