صحبت های استاد رائفی پور پیرامون کاندیداتوری احمدی نژاد (قسمت اول)

استاد رائفی پور - احمدی نژاد (دیروز، امروز، ...)