ترانه نازی ناز کن با صدای فرزاد فرزین

فرزاد فرزین ترانه نازی ناز کن ابی رو در سریال عاشقانه خواند.