دلم در کربلا جامانده

بانوی تازه مسلمان آمریکایی: دلم در کربلا جامانده است