سریال جدید کره ای رویای فرمانروای بزرگ / تیزر سریال کره ای

سریال جدید کره ای رویای فرمانروای بزرگ از 27 مهرماه 1395 هر شب در شبکه نمایش
اطلاعات بیشتر در مجله کره پیکس KorePix.iR