انیمیشن طنز ”من به کسی رودرواسی ندارم” (مجلس خواستگاری)

این انیمیشن طنز،در مورد فردیست که آداب معاشرت رو به این بهانه که من با کسی رودربایستی ندارم رعایت نمیکنه و باعث به هم خوردن یک مجلس خواستگاری میشه.این انیمیشن ها توسط سایت جلوه گاه طرح و نقش به آدرس www.3dmaking.ir تولید شده اند. چند انیمیشن دیگر تولیدی این سایت از جمله انیمیشن های طنز در این آدرس: www.aparat.com/making قرار دارند که دیدنشان خالی از لطف نیست. و در کانال تلگرام: https://telegram.me/amirharijani