امام خمینی (ره) : آل سعود را لعن کنید

استاد پناهیان : حضرت امام خمینی (ره) فرمودند : به صورت کوبنده در نوحه ها و شعارهای محرم ، علیه آل سعود فریاد سر کشیده بشه .
telegram.me/jhv8band
www.jhv.hashtbandi.ir