کلیپ تصویری شهدای مدافع حرم استان مرکزی و تیپ فاطمیون

کلیپ تصویری شهدای مدافع حرم و فاطمیون استان مرکزی
کاری از فعالین فرهنگی دانشکده علوم دانشگاه اراک
بیاد فدائیان مظلوم حضرت زینب (س)