سوئد بزرگراه برقی را برای کامیون‌ها آزمایش می‌کند

کشور سوئد این هفته اولین سیستم بزرگراه برقی را روی یک جاده‌ی عمومی راه‌اندازی کرد. پروژه‌ی بزرگراه برقی به شرکت صنعتی زیمنس... ادامه : http://vtdanesh.ir/?p=7548