دلیل عمر بالای مراجع تقلید استاد رائفی پور

سخنرانی درباره طول عمر بالای مراجع تقلید استاد رائفی پور