آیا مدرنیسم تجاری چهره تاریخی مشهد را دگرگون کرده است؟!

در سال ۱۳۷۲ طرحی با نام نوسازی و بهسازی حرم امام رضا، اجرایی شد. این طرح چنان بخش‌های زیادی از بافت تاریخی مشهد را در هم کوبید، که گویی هرگز زندگی گذشته‌ای در این شهر نبوده‌است. ساکنان بافت تاریخی مشهد مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و در نقاط مختلف شهر جدید مشهد ساکن شدند.

تخریب‌ها در بافت تاریخی مشهد همچنان ادامه دارد اما در جهت گسترش محدوده حرم امام رضا. بلکه این تخریب‌ها در جهت ساخت و ساز برج‌های اقامتی و تجاری انجام می‌شود. در حال حاضر، سرتاسر محدوده حرم را برج‌هایی بلند احاطه کرده‌اند. شمایلی عجیب بر شهری تاریخی و البته مذهبی. این ساخت و سازها نقض کامل چندین و چند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بوده‌است.