پیکر عباس کیارستمی به‌ سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد

پیکر عباس کیارستمی به‌ سوی آرامگاه ابدی بدرقه شد