دستگاه بسته بندی سبزیجات به صورت اتوماتیک توس پک

دستگاه سیل اتوماتیک مورد کاربرد جهت دستگاه بسته بندی سبزیجات،دستگاه بسته بندی سالا،دستگاه بسته بندی حبوبات،دستگاه بسته بندی خشکبار,دستگاه بسته بندی ترشیجات,دستگاه بسته بندی لبنیات و همچنین دستگاه بسته بندی گوشت,مرغ و ماهی می باشد
این دستگاه بسته بندی قادر به بسته بندی محصولات به صورت اتوماتیک میباشد و ما در صنایع بسته بندی توس پک سازنده این دستگاه های بسته بندی می باشیم
http://toospack.com
09156135955