آیا شیعیان امیرالمومنین را (العیاذ بالله) به الاغ تشبیه کرده اند؟!!!!!

پاسخ به شبهه ناجوانمردانه اهل بدعت و افراد ناصبی درباره اینکه شیعیان در روایات خودشون العیاذ بالله آقا امیرالمومنین علیه السلام را به الاغ تشبیه کرده اند- در این کلیپ دو نکته درباره روایت مذکور مشخص میشه.1- سند روایت ضعیف است( منخل بن جمیل الاسدی ضعیف فاسد الروایه-معجم الرجال مرحوم آیت الله خوئی شماره 12668). 2- دلالت حدیث فضیلتیست برای امیرالمومنین.کلیپ رو تماشا بفرمایید