مترو (انیمیشن طنز)

انیمیشن طنز ایرانی ”مترو”، در مورد فرهنگ استفاده و اوضاع متروست. انیمیشن های بیشتر در: کانال ویدیویی ما: www.aparat.com/making آدرس سایت: www.3dmaking.ir کانال تلگرام: https://telegram.me/amirharijani