فیلم مهریه بی بی

مهریه بی بی فیلمی ایرانی محصول ۱۳۷۳ به کارگردانی اصغر هاشمی و بازیگری پروین دخت یزدانیان است.