آموزش متمایز کردن زنگ نقطه از نوشته

در این ویدئو به شما آموزش داده میشه که چطور رنگ نقطه های یک نوشته رو از بدنه ی نوشته متمایز کنید