بهترین مهارت های نیمار در دریبل زدن (2016)

کلیپی از بهترین و زیباترین دریبل ها و حرکات تکنیکی نیمار در فصل 2015 - 2016