عملکرد نیمار در سال 2016

کلیپی از عملکرد فوق العاده نیمار در سال 2016. نیمار تا بدینجای فصل 18 گل در رقابت های لالیگا به ثمر رسانده است.
مسی نیمار سوارز مثلث مرگباری را در تیم بارسلونا تشکیل داده اند.