بمباران مواضع تروریست ها

فيلمي از بمباران مواضع تروريستها توسط جنگنده روسي در حلب جنوبي و داريا.. الله اکبر داريا.

حتما ببينيد
به سایت ما سری بزنید Nab-Jahadi.rzb.ir