پاسخ دکتر عباسی به اظهارات حسن روحانی

دکتر حسن عباسی رئیس مرکز بررسی های دکترینال یقین با انتقاد از سخنان حجت الاسلام حسن روحانی اعلام کرد: این چه ادبیاتیست که عده ای دارند و دائم اقلیت اقلیت می کنند؟ رهبر و مراجع اقلیت اند که نگران دین مردم اند؟ انبیاء هم در اقلیت بودند، بله ما عده ای هستیم که به زعم شما در اقلیتیم و و از جهنم برگشته و با افتخار نگران دین مردم هستیم. 1393/09/16