پرواز بزرگترین هواپیمای مسافربری فرانسه

شما را به دیدن بزرگترین هواپیمای مسافر بری جهان دعوت می کنیم و این هواپیما در حال تست می باشد و این اولین پرواز این هواپیما در فرانسه است و این یکی از غول پیکرترین و بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان می باشد و در این پرواز قدرت و عظمت خود را به همگان نشان داد و مورد استقبال همگان قرار گرفت و این هواپیما ظرفیت دو هواپیمای دیگر را دارد و با این جثه بزرگ و عظیم توانایی جابه جایی مسافران بیشتری را دارد و باید به سازندگان و طراحان این نوع هواپیما خسته نباشید گفت و امیدوارم از دیدن این هواپیما لذت برده باشید .