شبکه کلمه : تقلید در قرآن حرام است !

کارشناسان شبکه وهابی کلمه در تازه ترین اظهار نظر خود گفته اند که تقلید از مراجع دینی در قرآن حرام و شرک و کفر است ... در این کلیپ به این شبهه با استناد به سخنان دو نفر از بزرگان اهل سنت پاسخ داده می شود.

شبکه تروریستی و وهابی کلمه از آغاز فعالیت خود در پشت نقاب مدافع حقوق اهل سنت ایران و با پول های عربستان و کشورهای غربی به تفرقه اندازی و شبهه پراکنی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می پردازد.