حسن روحانی منتقدانش را زیر گرفت

کیهان:سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور در اختتامیه جشنواره مطبوعات در حالی بر مدار انتقاد به رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌های منتقد دولت متمرکز بود و در عین حال از برخورد با رسانه‌های به اصطلاح همراه با دولت گلایه شد که شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می‌دهد این همه ماجرا نیست و باید «قانون» فصل‌الخطاب قرار بگیرد.
در تمامی ماه‌های اخیر اگر با دو روزنامه مدعی همراهی با دولت برخورد قضایی شده است مطابق با نص قانون بوده است چرا که یک روزنامه در مقاله‌ای موهن به ساحت امامت و ولایت هتک حرمت کرده بود و روزنامه دیگر که اخیرا توقیف شد به حکم قرآنی قصاص حمله کرده بود و آن را غیرانسانی دانسته بود!