سخنرانی دکتر عباسی درباره هاشمی رفسنجانی

کلیپ صوتی بسیار تامل برانگیز و زیبا از تلفیق چند سخنرانی قدیمی استراتژیست بزرگ ایرانی دکتر عباسی و پیش بینی چند حرکت امروزی..

واقعا چه کسی در کشور دیکتاتوری می کند؟..