شُنبه(منطقه زلزله زده بوشهر)قسمت اول

مناطق زلزله زده را باید از زاویه دیگر دید .آنجا که مصیبت هم نمی تواند رضا و آرامش رااز این مردم بگیرد.اینجا شنبه است.کیلومترهاوفرسنگ ها دور تر از کربلاوصدها سال از آن واقعه بزرگ می گذرداما به راستی چه چیزی آنها را اینگونه دعوت به خواندن عاشورا میکند؟اینان از کدام عهد و میثاق با امام خود صحبت میکنند؟حب حسین دردلی که خود پرست است بیدار نمیشود و مگر تو نمیبینی که این مردماز کاشانه خویش گذر کرده اند و بر ذبیح الله الاعظم نظر دارند؟کشتی نجات این قوم در دریای پر تلاطم حوادث حسین بن علی (ع)ست و حسین فرزند فاطمه است و شاهد فاطمیه،همین مجلس ها و همین گریه هاست که آنان رابامحبوبشان پیوند می دهد و همین پیوند است که آنان را اینچنین بر صراط مستقیم استوار می دارد.