پاریس.

پاریس از زمان های بسیار دور جایگاه هنرمندان بوده است. روح بی پروایی و ماجراجویی حاکم بر شهر از گذشته الهام بخش افراد در هنر، انقلاب ها و حتی جنگ ها بوده است. فرهنگ پاریس با کافه های خیابانی، نقاشی های سبک های مختلف، خانه هایی قدیمی و دوست داشتنی و صد البته برج ایفل پیوند خورده است.