مگه مرض داری آخه-آخر خنده

سلام . این آقای محترم فک کنم یا بیکاره یا مرض داره سر به سر آدما بزاره . ایشون اومده موبایل و وسایلش رو گذاشته صندلی عقب ماشین و پنجره اش رو هم باز گذاشته تا عکس العمل آدما رو ببینه .

دشت اول یه آقا پسر میاد و زیر چشمی ماشین رو ورانداز میکنه و دورش یه چرخی میزنه و گوشی و بمیداره و راهی میشه . حالا صاب ماشین میپره جلوش و میگه دزدی تو روز روشن ؟ اون بیچاره م دروغ پشت دروغ که دزد نیست و فقط میخواسته گوشی رو ورانداز کنه . فکر بد نکنیم بابا بنده خدا تقصیری نداره شما بیکاری آخه ؟ حالا یکی دیگه میاد چه اتفاقی میفته؟ خب خودتون تماشا کنین و با ما همراه باشید .