دعوای بازیکن بستکبال ویک تماشاگر

در هر ورزشی به علت افزایش ناگانی هیجانات و احساسات ، امکان بروز درگیری و نزاع موجود است . به همین دلیل است که در هر سالن ورزشی در حین برگزاری مسابقات ، تعدادی نیروی انتظامی برای برقراری نظم و جلوگیری از درگیری های احتمالی حضور دارند . در این ویدیو شما شاهد یکی از این درگیری ها در حین تماشای مسابقه ی بستکبال خواهید بود . تماشاچی تیم حریف در این ویدیو موجب عصبانیت بازیکن تیم مقابل می شود و این بازیکن نیز به سمت او حمله ور می شود و دعوای شدیدی صورت می گیرد که پیشنهاد می کنم تماشا کنید .