مد به سبک ایرانی از مهران مدیری

صحبت های فوق العاده خنده دار و جالب مهران مدیری درباره مد.