لحظه برخورد موشک به پایگاه نظامی داعش در عراق

یک فروند جت جنگنده نیروی هوایی انگلیس از لحظه اصابت موشک به پایگاه نظامی داعش در عراق فیلمبرداری کرد.