حذف ناباورانه دو ستاره موسیقی ایران از رسیدن به فینال!

حذف ناباورانه دو ستاره موسیقی ایران از رسیدن به فینال مسابقه بنز/این دو خواننده، فینالیست خوش تیپ ترین ستاره روی استیج ایران شدند و منتظر آرای شما هستند