عجیب ترین دعواهای خیابانی..!

کلیپی از حوادث و دعواهای عجیب و وحشتناک در خیابان ...