انیمیشنی برای تشویق کودکان به مسواک زدن

انیمیشنی برای تشویق کودکان به مسواک زدن ، آموزش صحیح مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و معرفی مواد غذایی سالم و مفید برای بهداشت دهان و دندان